Fakultät Informatik/Mathematik

Beschäftigte

Sekretariat

Name Telefon
(0351 462 - )
Raum E-Mail Aufgabenbereich
Schmidt, Steffi 2323 Z 365 E-Mail Sekretariat des Dekanats
Truhöl, Anne 2309 T 09 E-Mail Verwaltung
Ritscher, Elke (Dipl.-Betriebswirtin (FH)) 2457 Z 364 E-Mail Finanzen
Heyde, Birgit 2049 Z 364B E-Mail Abschlussarbeiten

Beschäftigte des Laborbereiches

Name Telefon
(0351 462 - )
Raum E-Mail Aufgabenbereich
Dominik, Robert (Dipl.-Inf. (FH)) 3573 U 448 E-Mail
Knabe, Ines 2068 U 449 E-Mail
Riffel, Dennie (Dipl.-Wirt.-Inf. (FH)) 3522 U 435 E-Mail
Rogge, Katrin 2059 U 449 E-Mail
Schriefer, Cornelia 2093 U 449 E-Mail
Schubert, Thomas (Dipl.-Inf. (FH)) 3493 U 435 E-Mail
Wiegel, Erik 2135 U 449 E-Mail

Laboringenieure und Laboringenieurinnen

Name Telefon
(0351 462 - )
Raum E-Mail Aufgabenbereich
Hamann, Anja (Dipl.-Wirt.-Inf. (FH)) 3584 U 442 E-Mail
Heinzmann, Tilo (Dipl.-Ing.) 3568 U 401 E-Mail
Henschel, Frank (Dipl.-Math.) 2276 Z 464A E-Mail
Niemtschke, Dirk (Dipl.-Inf. (FH)) 2336 U 445 E-Mail
Paul, Jens (M.Sc.) 2436 S 215 E-Mail
Roeper, Jan (Dipl.-Ing.) 2694 U 401 E-Mail
Schneider, Maria (Dipl.-Wirt.-Inf. (FH)) 3836 U 442 E-Mail
Schubert, Thomas (Dipl.-Inf. (FH)) 3493 U 435 E-Mail
Schulze, Norman (Dipl.-Inf. (FH)) 2247 U 445 E-Mail
Wülfing, Alexander (Dipl.-Medieninf.) 3262 U 442 E-Mail IT-Laboringenieur
Zirkelbach, Christoph (Dipl.-Inf. (FH)) 2434 S 215 E-Mail

Lehrkräfte für besondere Aufgaben

Name Telefon
(0351 462 - )
Raum E-Mail Lehrbereich
Etling, Tommy (Dipl.-Tech. Math.) 2414 Z 831A E-Mail Lehrbereich Mathematik
Fischer, Katharina (Dr. rer. nat.) 3826 Z 460 E-Mail
Klose, Markus (Dipl.-Math.) 2095 Z 459 E-Mail
Kohl, Anja (Dr.) 3587 Z 460 E-Mail
Meinhold, Michael (Dipl.-Lehrer) 2456 Z 458 E-Mail

Lehrbeauftragte

Name Kontakt Aufgabengebiet
Karen Roßki 2123 Freihandzeichnen

Wissenschaftliche Beschäftigte

Name Telefon
(0351 462 - )
Raum E-Mail Forschungsgebiet
Bahrpeyma, Fouad (Dr.) 3040 Z 902 E-Mail
Ballin, Philipp (Dipl.-Medieninform. (FH)) 3408 U 134 E-Mail
Bielitz, Pia (M.Sc.) 3049 Z 902 E-Mail Arbeitsgruppe Smart Production Systems
Bochnia, Ricardo (M.Sc.) 2156 U 619 E-Mail
Christ, Paul (M.Sc.) E-Mail OPALADIN
Ciecior, Willy (Dr. rer. nat.) 2948 U 132 E-Mail
Debitz, Grit (Dipl.-Ing.) 3801 A 322 E-Mail Digitale Dienstleistungssysteme
Deckert, Dominic (Dipl.-Inform.) 3805 U 142 E-Mail Lotse-Projekt
Ebert, Sarah (M.Sc.) 3875 U 617 E-Mail
Franke, Florian (M.Sc.) 2947 U 132 E-Mail
Freiberger, Martin 2175 U 443 E-Mail AiLADIN
Gehrhardt, Ingolf (M.Sc.) 3047 Z 902 E-Mail
Guhr, Oliver (M.Sc.) 3656 U 443 E-Mail
Haas, Till (Dipl.-Ing.) 3824 Z 902 E-Mail
Heik, David (M.Sc.) 3874 Z 902 E-Mail Arbeitsgruppe Smart Productions Systems
Helmert, Stefan (M.Sc.) 2166 U 144 E-Mail Open Science Hardware
Hempel, Gunnar (Dr. iur.) 2702 U 621 E-Mail
Jäpel, Nicole (M.A.) 3046 Z 902 E-Mail
Khasawneh, Omar (B.Sc.) 2236 Z 902 E-Mail LabX
Klingner, Mathias (Dipl.-Inf. (FH)) 3814 A 317 E-Mail Arbeitsgruppe KI/Robotik
Krauß, Anna-Magdalena (M.Sc.) 3906 U 617 E-Mail Digitale Dienstleistungssysteme
Krockert, Martin (M.Sc.) 3795 U 446 E-Mail
Lange, Steffen (Dr. rer. nat.) 2949 U 132 E-Mail ESF Gruppe DataMedAssist
Matthes, Marvin (M.Sc.) 3796 U 446 E-Mail
Metzler, Johannes (Dipl.-Inform. (FH)) 3901 Z 902 E-Mail
Mühlberg, Felix (M.Sc.) 2171 U 141 E-Mail
Müller, Mathias (Dipl.-Medieninf.) 3609 U 139 E-Mail
Neubert, Stefan (Dipl.-Inf. (FH)) 3508 U 140 E-Mail
Patolla, Paul (Dipl.-Wirt.-Inf. (FH)) 3050 Z 902 E-Mail Arbeitsgruppe Smart Production Systems
Praas, Christopher (Dipl.-Inf. (FH)) 2663 U 618 E-Mail Digitale Dienstleistungssysteme
Rabis, Florian (Dipl.-Wi.-Ing.) 2141 U 144 E-Mail oSHOP - Infrastruktur
Ramian, Alexander (Dipl.-Inf. (FH)) 3909 U 134 E-Mail
Richter, Daniel (M.Sc.) 2461 U 618 E-Mail Digitale Dienstleistungssysteme
Ringel, Robert (Dipl.-Inf.) 2797 Z 541 E-Mail
Rohland, Hendrik (Dr. phil.) 2317 A 314 E-Mail Archäoinformatik
Schiller, Torsten 2802 Z 902 E-Mail Arbeitsgruppe Smart Production System
Schmidt, Martin (M.Sc.) 3070 Z 541 E-Mail Didaktik im MINT-Bereich
Schulz, Alexander (M.Sc.) 3292 U 444 E-Mail
Stoll, Elena (M.Sc.) 3607 U 139 E-Mail
Telatko, Rocky (M.Eng.) 3765 Z 902 E-Mail Arbeitsgruppe Smart Production Systems
Veliu, Cäcilia (Dipl.-Psych.) 2151 U 143 E-Mail OSHOP Ökosystem
Vogt, Stefan (Dipl.-Inf.) 3842 Z 902 E-Mail
Wittchen, Dennis 3412 U 134 E-Mail
Wittwer, Lucas Daniel (M.Sc.) 3785 S 224 E-Mail